SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 17/07/2017 ĐẾN NGÀY: 23/07/2017
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 17/07/2017
07:00 - 17:00 -Kiểm tra liên ngành về môi trường các doanh nghiệp . CCMT. H. Trực Ninh
Thứ ba 18/07/2017
07:00 - 17:00 -Kiểm tra liên ngành về môi trường các doanh nghiệp . CC BVMT. H. Trực Ninh
07:00 - 11:30 -Họp sơ kết 6 tháng liên minh HTX LĐ Sở(Đ/c Sơn). Liên minh HTX
07:00 - 11:30 -Tập Huấn báo cáo viên Pháp Luật. LĐ Sở(Đ/c Sơn). .
Thứ tư 19/07/2017
07:00 - 17:00 -Kiểm tra &Thông báo kết quả kiểm tra liên ngành về môi trường các doanh nghiệp LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. H.Trực Ninh.
14:00 - 17:00 -Họp xây dựng Chợ đầu mối và TT giết mổ gia súc gia cầm tập trung TP Nam Định. LĐ Sở(Đ/c Hưng). P1T4 UBND tỉnh.
Thứ năm 20/07/2017
08:00 - 11:30 -Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. LĐ Sở(Đ/c Phong). NVH 3-2.
07:00 - 17:00 -Công bố Quyết định và nghe báo cáo kiểm tra liên ngành về môi trường LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. H.Xuân Trường
13:30 - 17:00 -Sơ kết 6 tháng nhiệm vụ và CCHC đầu năm 2017; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Lãnh đạo Sở & Các Đvị. HT tầng 6 Sở
Thứ sáu 21/07/2017
07:00 - 17:00 -Kiểm tra liên ngành về môi trường các doanh nghiệp .
CC BVMT. H. Xuân Trường
07:00 - 11:30 -Họp đóng góp ý kiến về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  LĐ Sở(Đ/c Sơn). P1T4 UBND tỉnh.
13:30 - 17:00 - Học tập Nghị Quyết về Làm theo tư tưởng,  đạo đức, tư tường HCM Các Đảng viên thuộc Sở. HT tầng 6 Sở
08:00 - 11:30 -Họp giải quyết khu đất trường Nguyễn Công Trứ. LĐ Sở(Đ/c Hưng, Mậu). HT tầng 3 Sở
 
Chào mừng ngày Môi trường thế giới 5-6-2017"Sống hải  hòa với thiên nhiên"!
Một số hình ảnh hoạt động
1 1 1 1 1 1 1 1 1

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Số 52/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa hè năm 2017. UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2017 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2017 như:  - Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h30'; - Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết, tổ chức thực hiện./. TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Kha