SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 18/09/2017 ĐẾN NGÀY: 24/09/2017
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 18/09/2017
08:00 - 17:00 -Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Lãnh đạo Sở& QHKH, ĐĐĐKĐĐ, KHTC, CCMT, VPĐK,TTra, VPS. HT tầng 3 Sở.
13:30 - 17:00 -Làm việc với Sở GTVT về DA đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình. LĐ Sở(Đ/c Hưng). HT tầng 3 Sở
Thứ ba 19/09/2017
08:30 - 11:30 -Hội thảo về xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo. . Cục ĐĐ& BĐ - Hà Nội
08:00 - 11:30 -HN phổ biến quán triệt, hướng dẫn văn bản QPPL tài nguyên nước. LĐ Sở(Đ/c Sơn)& TNN-KS. - Bộ TN&MT.
14:00 - 17:00 -Hội thảo hoàn thiện kết quả nghiên cứu đề tài khoa học năm 2017. LĐ Sở(Đ/c Phong). -Sở KH& ĐT.
Thứ tư 20/09/2017
07:00 - 17:00 -Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. LĐ Sở(Đ/c Hưng, Mậu)& TTra. -UBND tỉnh.
14:00 - 17:00 -Thẩm định ĐTM LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. HT tầng 6 Sở
08:00 - 11:30 - HN cho ý kiến mở rộng CCN Xuân Tiến giai đoạn 2. LĐ Sở(Đ/c Phong)& QHKH. H. Xuân Trường
Thứ năm 21/09/2017
07:00 - 17:00 -Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. LĐ Sở(Đ/c Hưng, Mậu)& TTra. -UBND tỉnh.
07:30 - 11:30 -Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh. Lãnh đạo Sở & VPS, QHKH, TTra. VPĐK. HT tầng 3 Sở
14:00 - 17:00 -Kiểm tra tiến độ NTM. LĐ Sở(Đ/c Sơn). H. Trực Ninh
Thứ sáu 22/09/2017
08:00 - 11:30 -Hội thảo tập huấn hướng dẫn phần mềm thông tin về chất tải, chất rán cho địa phương,bãi thải rắn ở Việt Nam. LĐ Sở(Đ/c Sơn). -Hà Nội
08:00 - 11:30 -Họp tổ công tác thương thảo hợp đồng thuê đất Nhà máy nhiệt điện BOT. LĐ Sở(Đ/c Hưng, Mậu)& QHKH. .
 
.
Một số hình ảnh hoạt động
1 1 1 1 1 1 1 1 1

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Số 52/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa hè năm 2017. UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2017 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2017 như:  - Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h30'; - Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết, tổ chức thực hiện./. TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Kha