SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 13/11/2017 ĐẾN NGÀY: 19/11/2017
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 13/11/2017
08:00 - 11:30 -Đoàn giám sát HĐND tỉnh họp về kết quả giám sát phục vụ Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XIII. LĐ Sở(Đ/c Phong). UBND tỉnh.
13:00 - 17:00 -Đoàn Kiểm tra liên ngành về môi trường làm việc với huyện theo Kế hoạch 52. LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. -H.Nam Trực.
Thứ ba 14/11/2017
07:30 - 11:30 -Hội nghị tại Hà Nội về công nghệ xử lý rác thải. LĐ Sở(Đ/c Sơn). - Hà Nội.
13:00 - 17:00 -Thẩm định ĐTM. LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. HT tầng 6 Sở
Thứ tư 15/11/2017
07:30 - 11:30 -Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. LĐ Sở(Đ/c Hưng). UBND tỉnh.
07:30 - 11:30 -Làm việc với các Sở, ngành về dự án nước sạch LĐ Sở(Đ/c Phong). -Xã Trung Đông.
07:30 - 17:00 -Làm viêc với đoàn kiểm tra của Tổng cục QLĐĐ về thực hiện việc cấp GCN , xây dựng CSDL. LĐ Sở(Đ/c Mậu). HT tầng 3 Sở
13:00 - 17:00 -Thẩm định ĐTM. LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. HT tầng 6 Sở
Thứ năm 16/11/2017
08:00 - 11:30 -HN tập huấn về các nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. LĐ Sở(Đ/c Hưng)& TTra. T3 UBND Tỉnh.
07:30 - 17:00 -Lấy ý kiến về cấp phép xử lý CTNH đối với Công ty Tùng Dương. LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. -X.Nghĩa An.
07:30 - 11:30 -Hội nghị tập huấn nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông. LĐ Sở(Đ/c Phong)& VPS. -Trường CT Trường Chinh.
07:30 - 17:00 -Làm viêc với đoàn kiểm tra của Tổng cục QLĐĐ về thực hiện việc cấp GCN , xây dựng CSDL. LĐ Sở(Đ/c Mậu). HT tầng 3 Sở
Thứ sáu 17/11/2017
07:30 - 11:30 - Kiểm điểm tiến độ triển khai dự án xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản. LĐ Sở(Đ/c Hưng). .
07:30 - 11:30 -Thẩm định ĐTM. LĐ Sở(Đ/c Sơn)& CCMT. HT tầng 6 Sở
14:00 - 17:00 -HNvề giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. LĐ Sở(Đ/c Hưng, Phong). P2T4 UBND tỉnh.
14:00 - 17:00 -Giao lưu cầu lông chúc mừng đại hội công đoàn Sở. LĐ Sở(Đ/c Sơn)& VĐV, CĐV.. NTĐ cầu lông Sở.
Thứ bảy 18/11/2017
07:30 - 11:30 -Đại hội Công đoàn cơ sở Sở TNMT. Lãnh đạo Sở & ĐB triệu tập. HT tầng 6 Sở
 
.
Một số hình ảnh hoạt động
1 1 1 1 1 1 1 1 1

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Số 165/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông năm 2017. UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa đông năm 2017 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 như sau:  - Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'; - Buổi chiều: Từ 13h00' đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết, tổ chức thực hiện./. TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Kha