11:41 ICT Thứ ba, 25/07/2017

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 39


xổ số miền nam Hôm nay : 1443

ao khoac nu Tháng hiện tại : 76436

Giá xe mercedes C200, C250, C300 AMG, E200, E300 AMG, GLC 250, GLC 300AMG, GLE, GLS, S400, S550 Tổng lượt truy cập : 4957176

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Tài nguyên và Môi trường
Số 1752/TB-STNMT: Thông báo 1752/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 2 tháng 7 năm 2017
Số 3343/QĐ-STNMT: Quyết định 3343/QĐ-STNMT Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Số 1587/TB-STNTM: Thông báo 1587/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 6 năm 2017
Số 1506/TB-STNMT: Thông báo số 1506/TB-STNMT Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp giao ban tháng 5/2017.
Số 1310/TB-STNMT: Thông báo 1310/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 1 tháng 6 năm 2017
 Đo đạc và Bản đồ
Số 1446/STNMT-ĐĐĐK: Công văn 1446/STNMT-ĐĐĐK V/v chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCN QSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT
Số 608/STNMT-ĐĐĐK: Công văn 608/STNMT-ĐĐĐK V/v chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT
Số 49/2016/TT-BTNMT: Thông tư 49/2016/TT-BTNMT Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Sô 405/STNMT-ĐĐĐK: Công văn 405/STNMT-ĐĐĐK V/v triển khai thực hiện thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT
Công văn số 404/STNMT-ĐĐĐK: Công văn số 404/STNMT-ĐĐĐK V/v quản lý đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
 Tài nguyên Nước
Số 2111/TB-STNMT: Thông báo 2111/TN-STNMT V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Mon Rô, trên sông Hồng, Tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
42 /QĐ-TNN: Về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý tài nguyên nước.
02/2005/TT-BTNMT: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
05/2005/TT-BTNMT: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
117/2007/NĐ-CP: Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
 Tài nguyên đất
Số 322/TB-VPĐK: Thống báo 322/TB-VPĐK Về việc hủy giấy chúng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
Số 294/TB-VPĐK: Thống báo 294/TB-VPĐK Về việc hủy giấy chúng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
Số 58/TB-VPĐK: Thông báo 58/TB-VPĐK Về việc hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
Số 2700/BC-STNMT: Báo cáo 2700/BC-STNMT Các trường hợp được giao đất, cho thuê đất vi phạm pháp luật đất đai.
Số 341/TB-VPĐK: Thông báo số 341/TB-VPĐK V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
 Môi trường
Số 1277/STNMT-CCMT: Công văn 1277/STNMT-CCMT V/v Phối hợp phổ biến cuộc thi:"Sáng tác ảnh về môi trường"
Số 1067/HD-STNMT: Hướng dẫn 1067/HD-STNMT Thành phần hồ so tiêu chí môi trường đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Số 12/2017/QĐ-UBND: Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
Sô 688/HD-STNMT: Hướng dẫn 688/HD-STNMT Thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Số 3361/HD-STNMT: Huớng dẫn 3361/HĐ-STNMT Về yêu cầu kỹ thuật và vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT
 Khí tượng thủy văn & BĐKH
Số 07/2016/TT-BTNMT: Thông tư 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
 Khuyến khích đầu tư
Số 733/UBND-VP5: Công văn số 733/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 732/UBND-VP5: Công văn số 732/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2169/2004/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định
2168/204/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích
1593/2006/QĐ- UBND: Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển
 Công nghệ thông tin
Số 144/VNCERT- ĐPƯC: Công văn số 144/VNCERT- ĐPƯC V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry
Số 2406/QĐ-STNMT: Quyết định số 2406/QĐ-STNMT Về việc kiện toàn Ban biên tập Bản tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Số 1819/QĐ-TTg: Quyết định 1819/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 -2020
Số 45/TT-BTNMT: Thông tư số 45/2015/TT- BTNMT: Ban hành quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường
Số 2814/QĐ-BTNMT: Quyết định 2814/QĐ- BTNMT về việc đính chính TT 26/TT - BTNMT quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu TNMT
 Thanh tra
Số 739/STNMT-TTra: Công văn 739/STNMT-TTra V/v đề nghị chỉ đạo triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
Số 3244/QĐ-STNMT: Quyết định 3244/QĐ-STNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017
Số 34/TTr-VP: Công văn 34/TTr-Vp V/v gửi Kế hoạch thanh tra về TNMT năm 2017 của Thanh tra Bộ TNMT.
Số 2244/STNMT-TTra: Công văn 2244/STNMT-TTra Về trả lời kiến nghị công dân ở thôn Đông Trung Thắng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực
Số 2213/KL-STNMT: Kết luận thanh tra số 2213/KL-STNMT: Về việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường và tài nguyên nước của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà.
 Khoáng sản
số 43/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Số 42/2016-TT-BTNMT: Thông tư 42/2016-TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TNMT Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Số 2033/TB-STNMT: Thông báo 2033/TB-STNMT Mời tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát đợt I năm 2016.
: Kế hoạch 41/KH-UBND: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định.
số 1468;1469;1470/TB-STNMT: Thông báo số 1468;1469;1470/TB-STNMT V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nghĩa Hồng; mỏ cát Nghĩa Sơn và mỏ cát Nghĩa Thắng trên các sông Ninh Cơ và sông Đáy thuộc tỉnh Nam Định.
 Biển và Hải đảo.
Số 1778/HD-STNMT: Hướng dẫn 1778/HD-STNMT Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định
 Các lĩnh vực khác
Số 30/TB-VPUBND: Thông báo 30/TB-VPUBND V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định
Số 223/UBND-VP5: Công văn số 223/UBND-VP5 V/v lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng văn hóa giao thông
Số 205/QĐ-KTNN: Quyết định số 205/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016.
Số 141/TB-STNMT: Thông báo 141/TB-STNMT Về việc hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ; lĩnh vực BVMT và TNMT biển.
Số 2531/KH-STNMT: Kế hoạch số 2531/KH-STNMT Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2020.
 

đầm công sở in lịch tết 2016 sơn nhà, lăn sơn bả matit giá rẻ lắp máy công nghiệp nồi hơi đốt than Dong phuc Máy làm đá viên may lam da