20:50 ICT Thứ bảy, 18/11/2017

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?

Hà Nội

Huế

Quy Nhơn

TP Hồ Chí Minh

Nam Định

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


2 Hôm nay : 3663

ao khoac nu Tháng hiện tại : 70724

1 Tổng lượt truy cập : 5375374

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Tài nguyên và Môi trường
Số 2572/QĐ-UBND: Quyết định 2572/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện
Số 3114/TB-STNMT: Thông báo 3114/TB-STNMT Kết luận họp giao ban tháng 10 năm 2017
Số 2571/QĐ-BTNMT: Quyết định 2571/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 2913/TB-STNMT: Thông báo 2913/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 5 tháng 10 năm 2017
Số 2753/TB-STNMT: Thông báo 2753/TB-STNMT Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III/2017, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017 Ngành Tài nguyên và Môi trường.
 Đo đạc và Bản đồ
Số 2422/STNMT-ĐĐĐK: Công văn 2422/STNMT-ĐĐĐK V/v kiểm tra, nghiệm thu xác nhận sản phẩm đủ điều kiện đưa vào sử dụng đối với sản phẩm trích đo địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
Số 1446/STNMT-ĐĐĐK: Công văn 1446/STNMT-ĐĐĐK V/v chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCN QSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT
Số 608/STNMT-ĐĐĐK: Công văn 608/STNMT-ĐĐĐK V/v chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT
Số 49/2016/TT-BTNMT: Thông tư 49/2016/TT-BTNMT Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Sô 405/STNMT-ĐĐĐK: Công văn 405/STNMT-ĐĐĐK V/v triển khai thực hiện thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT
 Tài nguyên Nước
Số 16/2017/TT-BTNMT: Thông tư 16/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Số 2111/TB-STNMT: Thông báo 2111/TN-STNMT V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Mon Rô, trên sông Hồng, Tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
42 /QĐ-TNN: Về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý tài nguyên nước.
02/2005/TT-BTNMT: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
05/2005/TT-BTNMT: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
 Tài nguyên đất
Số 322/TB-VPĐK: Thống báo 322/TB-VPĐK Về việc hủy giấy chúng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
Số 294/TB-VPĐK: Thống báo 294/TB-VPĐK Về việc hủy giấy chúng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
Số 58/TB-VPĐK: Thông báo 58/TB-VPĐK Về việc hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
Số 2700/BC-STNMT: Báo cáo 2700/BC-STNMT Các trường hợp được giao đất, cho thuê đất vi phạm pháp luật đất đai.
Số 341/TB-VPĐK: Thông báo số 341/TB-VPĐK V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.
 Môi trường
03/CT-BTNMT: Chỉ thị 03/CT-BTNMT Về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.
Số 2294/QĐ-UBND: Quyết định 2294/QĐ-UBND V/v bổ sung Quy hoạch Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
2295/QĐ-UBND: Quyết định 2295/QĐ-UBND V/v bổ sung Quy hoạch Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Số 2354/STNMT-CCMT: Công văn 2354/STNMT-CCMT V/v triển khai Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.
Số 20/2017/TT-BTNMT: Thông tư 20/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
 Khí tượng thủy văn & BĐKH
Số 07/2016/TT-BTNMT: Thông tư 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
 Khuyến khích đầu tư
Số 733/UBND-VP5: Công văn số 733/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 732/UBND-VP5: Công văn số 732/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2169/2004/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định
2168/204/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích
1593/2006/QĐ- UBND: Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển
 Công nghệ thông tin
Số 29/2017/TT-BTNMT: Thông tư 29/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng CSDL và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Số 05/2017/TT-BTNMT: Thông tư 05/2017/TT-BTNMT Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Số 144/VNCERT- ĐPƯC: Công văn số 144/VNCERT- ĐPƯC V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry
Số 2406/QĐ-STNMT: Quyết định số 2406/QĐ-STNMT Về việc kiện toàn Ban biên tập Bản tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Số 1819/QĐ-TTg: Quyết định 1819/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 -2020
 Thanh tra
Số 1369/QĐ-TTg: Quyết định số 1369/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
10/2017/QH14: Luật số 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Số 739/STNMT-TTra: Công văn 739/STNMT-TTra V/v đề nghị chỉ đạo triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
Số 3244/QĐ-STNMT: Quyết định 3244/QĐ-STNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017
Số 34/TTr-VP: Công văn 34/TTr-Vp V/v gửi Kế hoạch thanh tra về TNMT năm 2017 của Thanh tra Bộ TNMT.
 Khoáng sản
Số 3098/TB-SNTM: Thông báo 3098/TB-SNTMT Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số 91/KH-UBND: Kế hoạch 91/KH-UBND Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số 25/2017/TT-BTNMT: Thông tư 25/2017/TT-BTNMT Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
số 43/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Số 42/2016-TT-BTNMT: Thông tư 42/2016-TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TNMT Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
 Biển và Hải đảo.
Số 2159/QĐ-UBND: Quyết định 2159/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biển.
Số 1778/HD-STNMT: Hướng dẫn 1778/HD-STNMT Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định
 Các lĩnh vực khác
114/2017/NĐ-CP: Nghị định 114/2017/NĐ-CP Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.
Số 2364/QĐ-UBND: Quyết định 2364/QĐ-UBND V/v bổ sung Quy hoạch Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Số 2363/QĐ-UBND: Quyết định 2363/QĐ-UBND V/v bổ sung Quy hoạch Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Số 113/2017/NĐ-CP: Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Số 165/TB-UBND: Thông báo 165/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông năm 2017
 

đầm công sở in lịch tết 2016 sơn nhà, lăn sơn bả matit giá rẻ lắp máy công nghiệp nồi hơi đốt than Dong phuc Máy làm đá viên may lam da