07:18 ICT Thứ tư, 26/10/2016

Trang nhất » Giới thiệu

GIỚI THIỆU

I – VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:

            Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và lập bản đồ tại tỉnh Nam Định theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II – NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và lập bản đồ  (sau đây gọi chung là tài nguyên và môi trường) ở tỉnh theo phân cấp của Chính phủ.

2. Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài nguyên và môi trường phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

3. Trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa bàn toàn tỉnh và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện.

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hịên các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch sau khi đựơc xét duyệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên và môi trường.

5. Về tài nguyên đất:

5.1. Giúp UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

5.2. Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố, các thị trấn trong toàn tỉnh và kiểm tra việc thực hiện.

5.3. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và quyết định giao đất của Chính phủ, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5.4. Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất và lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; ký hợp đồng thuê đất, đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

5.5.Tham gia định giá các loại đất ở tỉnh theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quy định.

6. Về tài nguyên khoáng sản:

6.1. Trình UBND tỉnh gia hạn hoặc thu hồi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khai thác tận thu khoáng sản chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

6.2. Giúp UBND tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để khoanh vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực hạn chế, khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản, khu vực cấm khai thác tận thu khoáng sản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ xem xét quyết định.

6.3. Kiểm tra việc thực hịên tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Về tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn:

7.1. Trình UBND tỉnh gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điều tra, thăm do, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, dung lượng xả nước thải vào nguồn nước theo phân cấp, kiểm tra việc thực hịên.

7.2. Trình UBND tỉnh gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng tại địa phương, chỉ đạo kiểm tra việc thực hịên sau khi đựơc cấp phép.

7.3. Tổ chức vịêc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7.4. Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh.

8. Về môi trường:

8.1. Trình UBND tỉnh gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp.

8.2. Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và tăng cường tiềm lực trạm quan trắc và phân tích môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Tài nguyên và Môi trường.

8.3.Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án, cơ sở đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

8.4. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

9. Về đo đạc và bản đồ:

9.1. Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc uỷ quyền cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

9.2. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất lượng  công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng của tỉnh.

9.3. Tổ chức xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng, thành lập hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng.

9.4. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản, đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót, về thể hịên chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc phạm vi tỉnh; ấn phẩm bản đồ có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hịên các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

11. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghịêp vụ về quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp huyện, cấp xã.

12. Phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ các công trình nghiên cứu, quan trắc về khí tượng thuỷ văn, địa chất khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ.

13. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật, phối hợp với các ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp địa giới hành chính theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về quản lý tài nguyên và môi trường; tham gia hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

15. Tham gia thẩm định các dự án, công trình có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

16. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về các lĩnh vực công tác đựơc giao với UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

17. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghịêp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về tài nguyên và môi trường theo quy định của Bộ tài nguyên và Môi trường và của UBND tỉnh.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 6


ao khoac nu Hôm nay : 709

1 Tháng hiện tại : 98821

1 Tổng lượt truy cập : 4155571


đầm công sở in lịch tết 2016 sơn nhà, lăn sơn bả matit giá rẻ lắp máy công nghiệp nồi hơi đốt than bien quang cao băng dính Dong phuc May lam da Máy bào đá Máy làm đá bào Máy làm đá viên Máy bào đá Máy bào đá mini